Úvod / Clanek / Postřehy z Bergenu

Postřehy z Bergenu

Naše první zahraniční cesta vedla do Bergenu, partnerského města, současně s námi přijeli také naši společní partneři z polského Šremu, na programu byla témata další spolupráce i vzpomínkový aktu k osvobození koncentračního tábora. 
Část našich hovorů se přirozeně stáčela k minulosti, protože právě své historické selhání, které vedlo k holokaustu a k válce, považují Němci za jednu z hlavních motivací k uzavírání partnerských vztahů s městy z celé Evropy. 
Vzpomínkový akt v Bergen-Belsenu začínal deštěm. Místem, kde se po osvobození našlo asi 35 000 mrtvých těl, které musely být uloženy do masových hrobů, kde vypukly epidemie, kvůli nimž musel být stržen celý tábor bezprostředně po osvobození, jsme procházeli pod deštníky po chodnících lemovanými masovými hroby. Minulost skrytá pod mohylami porostlými vřesy se zdála těžko uvěřitelná.

Pršet přestalo pršet až po proslovech představitelů Spolkové republiky Německo, zástupců komunit perzekvovaných za války a přeživších, tedy v době, kdy se šly položit věnce ke vzpomínkové zdi. Člověk má tendenci si na takovém místě vykládat i déšť symbolicky.

V Bergenu jsme pak hovořili o i aktuálních problémech, které toto město čekají s odchodem britských jednotek v tomto roce. Protože jedním z plánů s uvolněnými budovami patří i vzdělávací projekty pro mládež z celé Evropy, rádi jsme přislíbili spolupráci. V setkávání mládeže vidíme mnoho příležitostí ke vzdělávání a osobnostnímu rozvoji.

Když se mě na závěr starosta Bergenu ptal, jak na mě jejich město působí při první návštěvě, musela jsem přiznat naše velké téma – veřejný prostor. V Bergenu mě zaujala vzorně udržovaná stromořadí i další zelené plochy, živé ploty i dosadby jarních květin, ale i kvalitní lavičky, drobné herní ostrůvky pro děti, práce s vodními prvky. I rozšíření veřejných prostor se plánuje v rámci některých ploch opuštěných britskou armádou. Nuže tady se tedy ještě máme hodně co učit a inspiraci plánujeme přenést do postupného oživování parku a sídlišť pro děti i dospělé, na jejichž projektech se právě začalo pracovat i u nás.

Hodně co učit se máme ale i v tom, jak Bergen s pokorou a odpovědností reflektuje svou historii a jak svůj podíl na zlu druhé světové války využívá k dobré práci na propojování Evropy.

 

Štítky: