Úvod / Občanské sdružení / Kam se schoval Zdravý Rožnov?

Kam se schoval Zdravý Rožnov?

Poslední dobou jste o nás moc neslyšeli, činnosti našeho spolku se pomalu vyvíjejí a vždy reagují na dní ve městě. Některé popularizační aktivity, kterými jsme se v minulosti zabývali, postupně přechází do agendy města Rožnova pod Radhoštěm, který se připojil k agendě Zdravých měst (Den Země, úklidy, veřejná projednání). Není třeba nosit dříví do lesa, proto jsem se soustředili na jiné věci.

Částí naší činnosti zůstává i nadále vleklá agenda směřována proti výstavbě OD Kaufland na Meziříčské ulici, ale to je činnost skrytá ve správních řízeních. V loňském roce jsme se pokusili také jednat se zástupci firmy Kaufland, ke shodě jsme ale nedospěli (dočtete se v článku Jarky Mikuláškové).

Potřebovali jsme si ale najít i jinou činnost, abychom neseděli jen v papírech. Před rokem a půl jsme se pustili do zcela nového projektu – obnovy sadu pod Hradiskem. Když jsem před rokem a půl šla zmapovat terén, sad nebylo vůbec snadné najít a v husté zeleni jsem na jaře stěží hledala řadu ovocných stromů, nakonec jsem ji ale našla a vy už to dnes budete mít snazší. Po intenzivních zimních brigádách s prořezávkami už je sad viditelný z okolních kopců, ačkoliv práce na odstranění náletů ještě nejsou úplně u konce.

Obnova sadu pod Hradiskem

Cílem projektu je obnovení sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin na východním svahu vrcholu Hradisko. Vlastníkem pozemku jsou Lesy ČR, s.p. Dle historických pramenů byl v minulosti pozemek dnešního sadu využíván pro lesní školku, později zde byly zasazeny ovocné stromy starých a krajových odrůd, polovina pozemku byla zalesněna. Obnova sadu by měla být realizována pomocí těchto opatření: odstraněním náletových porostů ze stávajícího sadu kácením, odstraněním padlého dřeva, vstupním a ošetřujícím ořezem ovocných stromů a následnou sečí podrostu. Poté bude provedena inventarizace stávajících odrůd ovocných dřevin. Na základě vytvořeného seznamu odrůd budou vysazeny mladé stromy tak, aby jednotlivé odrůdy v sadu zůstaly zachovány. Pro zvýšení přírodní druhové rozmanitosti budou realizovány technické prvky (líhniště pro plazy, zimoviště pro obojživelníky, hmyzí hotel, ptačí budky, ochrana dřevin) a pro zvýšení informovanosti veřejnosti o významu sadu (informační tabule) a využití sadu k relaxačním aktivitám (lavičky, stoly). Zahájení realizace projektu proběhlo v srpnu 2016, kdy bylo provedeno při dobrovolnických akcích odstranění starého oplocení a sběr odpadu, včetně uvolnění přístupové cesty k pozemku výřezem náletů. 

Proběhlé brigády

20. 8. 2016 Brigáda k odstranění plotu
10. 9. 2016 Brigáda k odstranění dvou hran plotu
22. 1. 2017 Brigáda na sněhu, čištění od náletů a mrtvého dřeva od severovýchodního rohu, pálení odpadu
4. 3. 2017 Velká brigáda se skauty, čištění náletů a mrtvého dřeva do třetí řady, pálení odpadu, spolupráce: Skauti Hranice
14. 3. 2017 Brigáda s AOPK
18.3. 2017 Kontrola, zabezpečení dřeva
1. 4. 2017 Zakládání plotu od dolní jižní hrany, výroba sloupků, vrtání a zatloukání, dočišťování
14. 4. 2017 Velikonoční brigáda, pokračování plotu, dočišťování, pálení přebytečného materiálu, štěpkování přebytečného materiálu, spolupráce: akce “kačerů”
29. 4. 2017 Výřezy a vyplétání plotů
22. 7. 2017 Sena, výřezy
18. 8. 2017

Dohrabávání

17.12. 2017 Brigáda strážců přírody, spolupráce s AOPK
20. 1. 2018 Likvidace vyřezaného materiálu, pletení plotu
17. 3. 2018 Likvidace vyřezaného materiálu

 

Štítky: