Úvod / Občanské sdružení / Rozsah „rekonstrukce křižovatky u Janíka“

Rozsah „rekonstrukce křižovatky u Janíka“

V poslední době se zřejmě v souvislosti s blížícími se volbami začíná více mluvit o rekonstrukci křižovatky u Janíků. Jedni ji považují za hotovou, jiní ji chtějí jen dokončit, i když podle pohledu na místě to vypadá, že se zatím nezačalo stavět. Obávám se, že velká většina občanů města doposud neví, jak má křižovatka vypadat ani co všechno stavba zahrnuje. Protože tyto informace nejsou nebo jsou nedostatčně sdíleny, dovolte mi naznačit co se vlastně chystá.

Křižovatka u Janíků je jen menší část úprav. Hlavní změna je ve vybudování čtyřproudé silnice (+ odbočovací pruhy) od bývalé nákladní vrátnice Tesly (tedy od vjezdu do Rožnova směrem od Valaškého Meziříčí) po křižovatku u Janíků, kde čtyři pruhy končí. Na tomto úseku budou 3 světelné křižovatky: U Janíků, U autobusového nádraží a U Billy (viz. přiložený obrázek). Světelná křižovatka u Billy byla přidána dodatečně, protože projekt vznikl před zhruba 10 lety, kdy se nepočítalo se zvýšenou dopravou v důsledku stavby Kauflandu (možná i Lidlu).

Dále jsou zde naplánovány dva světelně řízené přechody pro chodce. Jeden naproti podchodu, druhý u napojení vedlejší větve Meziříčské ulice na hlavní silnici. Na začátku Rožnova jsou ještě dva neřízené přechody pro chodce, jeden ve stávajícím místě za autoservisem, druhý u bývalé nákladní vrátnice. Přechody na více místech jsou nutné, protože přecházet čtyři nebo pět pruhů cesty mimo vyznačený přechod je již dost nebezpečné.

Deklarovaným cílem úprav je plynulost provozu ve městě a eliminace kolon čekajících automobilů na tomto úseku.

Vycházel jsem z informací, ke kterým se nám na Jižním městě podařilo dostat, proto přikládám jen schématický náčrtek situace.

Přehled rekonstrukce I/35 v úseku od vjezdu do Tesly po křižovatku u Janíků

Štítky: