Kandidáti

Kandidáti šli do voleb s tímto programem a zvoleni byli tito zastupitelé.

Blanka Mikolajková1. Blanka Mikolajková (50 let), Horní Paseky

Pracuje jako vedoucí občanského sdružení Iskérka, organizace na podporu duševního zdraví, která provozuje službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Je členkou občanského sdružení Zdravý Rožnov a sociální komise při Radě města. Ministerstvem kultury ČR jí byl udělen titul Nositel tradic lidového řemesla.


Karel Gardaš2. Mgr. Karel Gardaš (34 let), Záhumení

Pracuje jako programátor na volné noze. Je členem školské rady ZŠ Sedmikráska a předsedou Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R. Aktivně vystupoval v občanské iniciativě proti znovuzprůjezdnění Nádražní ulice.


Boris Rafailov3. Mgr. Boris Rafailov, Ph.D. (28 let), Záhumení

Pracuje v neziskové organizaci NESEHNUTÍ jako koordinátor propagačních a vzdělávacích aktivit pro programy Zaostřeno na hypermarkety a Bezpečí pro uprchlíky. Stará se také o několik putovních výstav a organizuje večerní setkání, přednášky a besedy o zásadních společenských tématech.


Jarmila Mikulášková4. Jarmila Mikulášková (64 let), Dolní Paseky

Důchodkyně, emeritní ředitelka Městské knihovny. Zakládající členka a místopředsedkyně občanského sdružení Zdravý Rožnov. V tomto sdružení se zaměřuje hlavně na přípravu a realizaci akcí prevence zdraví. V Městské knihovně organizuje již 15 let S-klub pro slabozraké a nevidomé.


Ivan Lukáš5. RNDr. Ivan Lukáš (65 let), 1. máje

Ve funkci předsedy a člena projektového týmu občanského sdružení Zdravý Rožnov se podílí na přípravách a realizaci projektů Zdravý rok, které propagují zdravý životní styl. V předchozích letech se podílel na akcích Běhy Terryho Foxe, Dny zdraví a zapojování občanů do veřejného dění.


Blažena Vořechovská6. Mgr. Blažena Vořechovská (55 let), Koryčanské Paseky

Učí český jazyk a výtvarnou výchovu na ZŠ 5. května, kde působí zároveň ve funkci zástupkyně ředitele. Je spoluzakladatelkou Spolku pro ochranu koček v Rožnově p. R., který řeší problémy toulavých a nechtěných koček. Je členkou výkonné rady občanského sdružení Zdravý Rožnov.


Kristýna Kosová7. Mgr. Kristýna Kosová (26 let), Jižní město

Absolvovala bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti studuje estetickou výchovu na téže univerzitě. K politice ji přivedla iniciativa proti dalším nepotřebným hypermarketům.


Miroslav Kubín8. Mgr. Miroslav Kubín (31 let), Jižní město

Pracovník Správy CHKO Beskydy – odborný referent specialista – zoolog. Je členem výkonné rady občanského sdružení Zdravý Rožnov. Komunální politice se věnuje více než 10 let. Zaměření: protipovodňová opatření Rožnova a opatření proti suchu, zlepšení kvality života obyvatel panelových sídlišť, bezpečnost cyklistů na území Rožnova aj.


Josef Pacula9. Ing. Josef Pacula (54 let), Lazy

Vystudoval stavební inženýrství v oboru „Konstrukce a dopravní stavby“. Pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná – je autorizovaným statikem. Má zájem o veřejné dění, upřednostňuje dlouhodobá, koncepční řešení. Zajímá se o kulturu, duchovní otázky a zdravý životní styl.


Filip Gregor10. Mgr. Filip Gregor (28 let), 5. května

Filip Gregor je právník Ekologického právního servisu a hlavní právní expert koalice evropských nevládních organizací ECCJ prosazující odpovědnost firem za porušování lidských práv. V České republice pomáhá komunitám postiženými přímými zahraničními investicemi, věnuje se lobbingu za lepší zákony a v současné době přípravě kampaně nevládních organizací.


Marie Krieglerová11. Marie Krieglerová (51 let), Koryčanské Pasky

Invalidní důchodkyně. Pracovala jako správce zařízení v ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Je předsedkyní Územní organizace Svazu diabetiků a členkou občanského sdružení Zdravý Rožnov.


Břetislav Michálek12. Břetislav Michálek (55 let), Písečná

Po absolvování SPŠE pracoval jako elektromechanik v Tesle Rožnov, později jako montér ZPA Praha. Nyní je výrobcem sportovních koloběžek, aktivně organizuje sportovní akce a propaguje tradiční valašský koloběh po celé republice i v zahraničí.


Lukáš Sirotný13. Bc. Lukáš Sirotný (24 let), Rybníčky

Živnostník, učitel, překladatel a tlumočník španělského jazyka. V současné době také pomalu finišující student Ostravské univerzity. Ve volném čase bonsajista na plný úvazek, aktivně spolupořádající bonsajové workshopy a semináře v Rožnově i okolí.


Vlasta Křeménková14. Vlasta Křeménková (62 let), Jižní město

Dlouholetá členka občanského sdružení Zdravý Rožnov. Nyní je zaměstnána v občanském sdružení Iskérka - Centrum pro podporu duševního zdraví, jako pracovnice v sociálních službách. Dlouhodobě se účastní aktivit týkajících se zdraví, prevence a uchovávání tradičních hodnot.


Pavla Vašenková15. Mgr. Pavla Vašenková (36 let), Letná

Speciální pedagog, učí na 1. stupni ZŠ 5. května. Spolupracuje se sdružením poskytujícím péči mentálně a zdravotně postiženým. Hlavní zájem směřuje k sociální oblasti, životnímu prostředí a kultuře.


Olga Černá16. Mgr. Olga Černá (55 let), Tylovice

V současnosti pracuje jako zástupkyně ředitele ZŠ Pod Skalkou. Ve výchově dětí se zaměřuje na jejich aktivní ekologické cítění, vztah k přírodě a k regionu.


Martin Krupa17. Ing. Martin Krupa (31 let), 5. května

Pracuje jako asistent daňového poradce a současně je ekonomem v neziskové organizaci zabývající se ochranou životního prostředí. Má dlouholeté zkušenosti se získáváním dotací. Jen členem České společnosti ornitologické.


Jaroslav Baier18. Mgr. Jaroslav Baier (27 let), Zátiší

Právník. Ještě na rožnovském gymnáziu se významně podílel na organizaci prvního benefičního koncertu pro občanské sdružení Kamarád, dnes spolupracuje s občanským sdružením Iskérka na vybraných komerčních projektech. Dále se angažuje v otázkách lepší dopravní dostupnosti a podpory rozvoje podnikatelských aktivit na území města Rožnova. Je členem občanského sdružení Zdravý Rožnov a Společnosti Edvarda Beneše.


Petr Kopecký19. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (34 let), Tylovice

Přednáší na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Je spoluzakladatelem sdružení Koalice za přírodu Beskyd, které v devadesátých letech aktivně vystupovalo proti těžebnímu záměru společnosti OKD. V letech 2002 -2006 byl členem městského zastupitelstva. Od roku 2009 je předsedou Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


Alena Kudláková20. Alena Kudláková (47 let), Záhumení

Pracuje jako oční optička. Má ráda přírodu, kulturu, turistiku, cestování. Je dlouholetou členkou občanského sdružení Zdravý Rožnov. Je také členkou bytové komise při Radě města. Sbírá staré pohledy Rožnova a sama fotografuje jeho proměny.


Jakub Ondrušek21. Ing. Jakub Ondrušek (37 let), Horní Paseky

Vystudoval strojní inženýrství. Je jednatelem rodinné společnosti. Je také členem osadního výboru Horní Paseky. Tíhne k tradičnímu zemědělství, obnově krajiny a folklóru.