Kandidáti

Z následujících kandidátů byli zvoleni tito zastupitelé.

Mgr. Kristýna Kosová1. Mgr. Kristýna Kosová (31 let), Jižní město

Pracuje jako pedagožka volného času a je místopředsedkyní občanského sdružení Zdravý Rožnov, kde se věnuje hlavně zapojení veřejnosti do rozhodování a v menší míře ochraně životního prostředí.


Ing. Vít Matějka2. Ing. Vít Matějka (44 let), Jižní město

Pracuje jako programátor-analytik, vystudoval elektrotechnické inženýrství a ekonomiku a řízení průmyslu. Bydlí na Jižním městě a je členem tamějšího osadního výboru. Zajímá se o správu města a myslí si, že radnice se musí aktivně ptát občanů, co chtějí a potřebují a spolupracovat s nimi.


RNDr. Ivan Lukáš3. RNDr. Ivan Lukáš (68 let), 1. máje

Pracoval a pracuje již 16 let v různých orgánech města – zastupitelstvu, kontrolním výboru a komisích grantové a životního prostředí. Je předsedou občanského sdružení Zdravý Rožnov. Vyznává a propaguje zdravý životní styl.

 


Tomáš Hofman4. Tomáš Hofman (32 let), 5. května

Softwarový vývojář a podnikatel, člen občanského sdružení Zdravý Rožnov. Dlouhodobě sleduje řízení města a jeho způsoby komunikace s občany. Podporuje koncepční řízení města a co největší otevřenost města směrem k občanům.


Michal Štverák5. Michal Štverák (18 let), Láz

Je studentem gymnázia v Rožnově, zajímá se především o každodenní správu věcí veřejných a fungování města jako služebníka pro občana. Mimo veřejný prostor holduje filosofii, je zapáleným počítačovým mágem a spokojeným zvukařem. Nejraději nesportuje, ale rád si zahraje šachy.


Mgr. Blažena Vořechovská6. Mgr. Blažena Vořechovská (59 let), Koryčanské Paseky

Učitelka 1. a 2. stupně na ZŠ 5. května. Je spoluzakladatelkou Spolku pro ochranu koček v Rožnově p. R., který řeší problémy toulavých a nechtěných koček. Je členkou dozorčí rady občanského sdružení Zdravý Rožnov.


Mgr. Pavla Vašenková7. Mgr. Pavla Vašenková (40 let), Letná

Speciální pedagožka, učí na 1. stupni ZŠ 5. května. Hlavní zájem směřuje v sociální oblasti k podpoře zdravotně znevýhodněných občanů a seniorů. Podporuje budování veřejného prostoru na sídlištích pro všechny generace.


Mgr. Miroslav Kubín8. Mgr. Miroslav Kubín (33 let), Jižní město

Pracovník Správy CHKO Beskydy – odborný referent specialista – zoolog. Zaměření: vodní toky, ichtyologie, protipovodňová opatření Rožnova a opatření proti suchu, zlepšení kvality života obyvatel panelových sídlišť. V současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci.


Alena Kudláková9. Alena Kudláková (51 let), Záhumení

Pracuje jako oční optička. Má ráda přírodu, kulturu, turistiku, cestování. Je dlouholetou členkou občanského sdružení Zdravý Rožnov. Je také členkou bytové komise při Radě města. Sbírá staré pohledy Rožnova a sama fotografuje jeho proměny.


Mgr. Petr Kopecký10. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (38 let), Tylovice

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Spoluzakladatel a koordinátor sdružení Koalice za přírodu Beskyd, které v devadesátých letech aktivně vystupovalo proti těžebnímu záměru společnosti OKD. V letech 2002–2006 byl členem zastupitelstva města.


Jarmila Mikulášková11. Jarmila Mikulášková (68 let), Dolní Paseky

Důchodkyně, emeritní ředitelka Městské knihovny. Zakládající členka občanského sdružení Zdravý Rožnov. V Městské knihovně organizuje let S-klub pro slabozraké a nevidomé. Jako zastupitelka města v minulosti prosazovala lepší informovanost občanů. K sociální oblasti, životnímu prostředí a kultuře zaměřuje svůj hlavní zájem.


Mgr. Boris Rafailov12. Mgr. Boris Rafailov, Ph.D. (33 let), Záhumení

Ve spolupráci s rektorátem brněnské Masarykovy univerzity pracuje se studenty ve Studentském vědeckém klubu. Své zkušenosti ze zaměstnání v nevládním sektoru využívá k motivování představitelů různých rožnovských sociálních skupin ke vzájemné spolupráci. Od roku 2013 je členem Institutu pro hermeneutiku.


Erika Halamíčková13. Erika Halamíčková (45 let), Záhumení

Pracuje jako knihovnice v Městské knihovně, kde se zaměřuje hlavně na práci s dětmi. Není jí lhostejné životní prostředí, zdravý životní styl, ani kultura ve městě.


Mgr. Filip Gregor14. Mgr. Filip Gregor (32 let), 5. května

Vedoucí sekce odpovědných firem v organizaci právníků Frank Bold. Působí především na mezinárodní úrovni, kde se věnuje debatě o regulaci a řízení velkých korporací a finančních trhů. Člen národního kontaktního místa OECD v ČR. Pomohl Valašskému Meziříčí řešit debatu o znečištění ovzduší. Aktivní amatérský hokejista.


Mgr. Jaroslav Baier15. Mgr. Jaroslav Baier (31 let), Záhumení

Advokát. V rámci občanského sdružení Zdravý Rožnov se věnuje problematice transparentního fungování samosprávy, především zveřejňování záznamů ze zastupitelstva města. Mimo to dlouhodobě poskytuje pro-bono právní služby Iskérce.


Mgr. Anna Telčerová16. Mgr. Anna Telčerová (45 let), Pod Chlacholovem

Vystudovala speciální pedagogiku. V současné době pracuje na ZŠ praktická v Rožnově pod Radhoštěm jako učitelka. Věnuje se handicapovaným dětem, kterým pomáhá při jejich zapojení do běžného života.


Mgr. Lukáš Sirotný17. Mgr. Lukáš Sirotný (28 let), Rybníčky

Živnostník. Pracuje jako překladatel a tlumočník španělského jazyka. Ve volném čase se věnuje bonsajím. Pořádá bonsajové workshopy a semináře v Rožnově i okolí.


Mgr. Kateřina Dostálová18. Mgr. Kateřina Dostálová (35 let), Tylovice

Pracuje jako restaurátorka na volné noze. V současnosti na rodičovské dovolené.


Vlasta Křeménková19. Vlasta Křeménková (66 let), Záhumení

Dlouholetá členka občanského sdružení Zdravý Rožnov. Nyní je zaměstnána v občanském sdružení Iskérka - Centrum pro podporu duševního zdraví, jako pracovnice v sociálních službách. Dlouhodobě se účastní aktivit týkajících se zdraví, prevence a uchovávání tradičních hodnot.


Břetislav Michálek20. Břetislav Michálek (59 let), Písečná

Po absolvování SPŠE pracoval jako elektromechanik v Tesle Rožnov, později jako montér ZPA Praha. Nyní je výrobcem sportovních koloběžek, aktivně organizuje sportovní akce a propaguje tradiční valašský koloběh po celé republice i v zahraničí.


Mgr. Karel Gardaš21. Mgr. Karel Gardaš (38 let), Záhumení

Pracuje jako programátor na volné noze. Je předsedou Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R. Aktivně vystupoval v občanské iniciativě proti zprůjezdnění Nádražní ulice. V letech 2012–2014 byl členem zastupitelstva města.