Zastupitelé

Setkání se zastupiteli

Pokud máte zájem, můžete si domluvit setkání s některým zasetupitelem s Ivanem Lukášem (ivan.lukas@zdravyroznov.cz). Všem našim zastupitelům můžete také psát na adresu zastupitele@zdravyroznov.cz.

Zastupitelé za Zdravý Rožnov ve volebním období 2014 - 2018

foto Kristýny Kosové
 

Mgr. Kristýna Kosová

zastupitelka, členka Rady města, místostarostka města (budova MěÚ, kancelář 221) s gescemi správy majetku, životního prostředí, investic a územního plánování

telefon: +420 571 661 105,
mobil: +420 734 169 111
kristyna.kosova@zdravyroznov.cz
kosova@roznov.cz

foto Petra Kopeckého

Mgr. Petr Kopecký

zastupitel, člen Rady města

petr.kopecky@zdravyroznov.cz

foto Ivana Lukáše

RNDr. Ivan Lukáš

zastupitel, člen kontrolního výboru Zastupitelstva města

ivan.lukas@zdravyroznov.cz

foto Víta Matějky

Ing. Vít Matějka

zastupitel, předseda finančního výboru Zastupitelstva města

vit.matejka@zdravyroznov.cz

fotka Michala Štveráka

Michal Štverák

asistent Zdravého Rožnova

michal.stverak@zdravyroznov.cz