Zastupitelé

Kandidáti do komunálních voleb 2018

Zveřejnili jsme kandidátní listinu do letošních komunálních voleb. Podívejte se, koho můžete letos volit za SNK Zdravý Rožnov!

Setkání se zastupiteli

Pokud máte zájem, můžete si domluvit setkání s některým zasetupitelem s Ivanem Lukášem (ivan.lukas@zdravyroznov.cz). Všem našim zastupitelům můžete také psát na adresu zastupitele@zdravyroznov.cz.

Zastupitelé za Zdravý Rožnov ve volebním období 2014 - 2018

foto Kristýny Kosové
 

Mgr. Kristýna Kosová

zastupitelka, členka Rady města, místostarostka města (budova MěÚ, kancelář 221) s gescemi správy majetku, životního prostředí, investic a územního plánování

telefon: +420 571 661 105,
mobil: +420 734 169 111
kristyna.kosova@zdravyroznov.cz
kosova@roznov.cz

foto Petra Kopeckého

Mgr. Petr Kopecký

zastupitel, člen Rady města

petr.kopecky@zdravyroznov.cz

foto Ivana Lukáše

RNDr. Ivan Lukáš

zastupitel, člen kontrolního výboru Zastupitelstva města

ivan.lukas@zdravyroznov.cz

foto Víta Matějky

Ing. Vít Matějka

zastupitel, předseda finančního výboru Zastupitelstva města

vit.matejka@zdravyroznov.cz

fotka Michala Štveráka

Michal Štverák

asistent Zdravého Rožnova

michal.stverak@zdravyroznov.cz