Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Co bych změnil, pokud bych měl tu možnost

Co bych změnil, pokud bych měl tu možnost

Vít MatějkaV první řadě si myslím, že město musí pracovat naprosto transparentně a nesmí vědomě manipulovat s veřejným míněním (tak jako se například dnes děje prostřednictvím Spektra Rožnovska). K tomu patří zveřejňování všech smluv, záznamy ze zastupitelstva, zveřejnění jednání rady (průběh jednání je dnes občanům zcela skrytý), transparentní výběrová řízení (současné vedení města používalo k výběrovým řízením podivnou firmu z Ostravy), informování o investičních záměrech města a projednání s občany již ve fázi studií (zveřejnění ve fázi povolování na 14 dní na úřední desce je naprosto nedostatečné). To vše je určitě možno realizovat velmi rychle. Podle mého názoru jde jen o to chtít.

V minulosti jsem se z různých důvodů zúčastnil jednání města s finančně silnými soukromými subjekty (např. Kaufland) a získal jsem dosti nepříjemný ale jasný pocit, že vedení města tato jednání nezvládá a velmi rychle kapituluje i pod mírným tlakem. Poslední případ odpuštění smluvní pokuty firmě Energoaqua a změna smlouvy podle jejich podmínek je trestuhodným příkladem. Neschopnost nebo neochota prosadit změny ve prospěch občanů v případě Kauflandu nebo Penny marketu je dalším smutným příkladem kapitulace.

Město zastupuje cca 17 tis. občanů a má povinnost se za ně postavit a podstupovat riziko případných soudních sporů i pokud jsou ohroženy zájmy jen některé skupiny. Jde opět jen o to chtít. Vždy věřím v možnost dohody a vzájemně přijatelného kompromisu. Zásadně odmítám obětovat oprávněné zájmy jedné části občanů k diskutabilnímu prospěchu jiné části, byť větší.

Zdravé životní prostředí je významná hodnota. Má stejnou cenu jako opravené náměstí nebo dobrá dopravní infrastruktura. Je to důvod, proč se v Rožnově mnoha lidem líbí. Nelze ho za rok postavit nebo koupit. Velký strom roste 50 nebo i více let, pokácení trvá 5 minut. Zeleň a klidové zóny ve městě je nutno udržovat a obnovovat plánovitě, odborně, s rozmyslem a postupně. Hurá akce typu „máme dotace, tak něco pokácejme a vysaďme to znovu a lépe“ jsou naprosto zcestné. Mám silný pocit, že právě k takovému uvažování tíhne současná radnice, a to nejen v oblasti péče o městskou zeleň. Jsem pro velmi opatrné zacházení s touto křehkou hodnotou, zvláště na panelových sídlištích a kolem nich. Je nutné umožnit jejich obyvatelům odpočívat v přírodním prostředí v blízkosti jejich domovů.

Město není dostatečně aktivní v řešení parkování na sídlištích. Myslím si, že současná podpora 15 tis. Kč na parkovací místo (otázka je, zda o ní občané vůbec vědí), není dostatečná a vede k chaotickému řešení problémů. Snažil bych se prosadit systémové řešení parkovacími domy nebo garážemi za rozumnou cenu (třeba s podporou města).

Stavební úřad v Rožnově je znám svým problematickým přístupem k individuálním stavebníkům. Nedá se říci, že by jim vycházel vstříc. Mimochodem je to možná jeden z důvodů, proč ubývá obyvatel v Rož-nově. Naopak v přístupu k velkým stavebníkům typu Kaufland jsem zaznamenal pravý opak. I když je stavební úřad orgán státní správy, na který vedení města nemá přímý vliv, myslím si, že by vhodným jednáním bylo možno jeho přístup změnit.

Dalším dlouhodobým problémem je průmyslový areál. Firmy zde sídlící jsou významnými zaměstnavateli, ale hrozí riziko jejich odchodu do jiných lokalit kvůli vysokým cenám energií a médií, což je způsobeno historicky daným monopolním postavením firmy Energoaqua a možná jejími vazbami na současné vedení města. Věřím, že je možné v tomto směru v průmyslovém areálu vytvořit konkurenční prostředí.

Před časem proběhla v zastupitelstvu města diskuse o výherních automatech. Jednalo se o to, zda tolerovat hazard (a inkasovat peníze z jeho příjmů), nebo ne. Můj názor v této oblasti je úplně jasný – žádný příjem do pokladny města nemůže nahradit byť jedinou zničenou rodinu gamblera. Jsem pro zákaz hazardu ve městě.

Menší, ale každodenní problémy se vyskytují v obytných zónách. Občané si např. stěžují na nedodržování rychlosti nebo narušování nočního klidu. Posílení městské policie a lepší nastavení jejích priorit by podle mého názoru pomohlo zlepšit současný stav.

Vít Matějka