Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / (dlouhá) Cesta k záznamům ze zastupitelstva

(dlouhá) Cesta k záznamům ze zastupitelstva

Jaroslav BaierPrvní záznamy ze zastupitelstva, které na svůj náklad pořídilo a zveřejnilo město Rožnov pod Radhoštěm, jsou všem přístupné na oficiálních stránkách  města. Z pohledu dneška to možná vypadá jako banální záležitost, ale ohlédneme-li se, vidíme spletitý příběh s velice komplikovaným faktickým i právním pozadím.

Začátkem roku 2010 za mnou přišla Jarka Mikulášková, přinesla mi štos materiálů z Kopřivnice a požádala mě, zda  bych se na to „mrknul“, abychom mohli záznamy zveřejňovat taky. Nadšeně jsem přislíbil a bez znalosti věci se domníval, že to bude pouze o registraci Zdravého Rožnova coby pořizovatele záznamů u Úřadu pro ochranu osobních  údajů. Nemohl jsem se mýlit více… Úřad zpracoval relativně obsáhlý postup a argumentaci, proč se záznamy ze zastupitelstev zveřejňovat nemají a na tomto postupu nehodlal ničeho měnit. Nám ovšem argumenty úřadu připadly jako účelové, právně nelogické a z pohledu každodenní reality této země nepochopitelné. Tak jsme i přes mínění  úřadu podali návrh k registraci Zdravého Rožnova s tím, že natáčet chceme a budeme.

V rámci řízení o registraci se nás ale pokusili odbýt s argumentem, že to nejde a že je to zásah do osobnostní sféry těch, kteří na záznamu vystupují. Udělali jsme tedy ústupek a nabídli, že kromě zastupitelů budeme výstupy  všech ostatních osob tzv. „vypípávat“. Rovněž jsme úřadu pohrozili, že se registrace budeme domáhat soudní cestou, pokud nám ji odepřou.

Registraci jsme získali a mohli jsme začít natáčet. Relativně záhy jsme si ale uvědomili, že se jedná spíše o vítězství Pyrrhovo. Zatímco Kristýna Kosová stála celé (mnohahodinové) zastupitelstvo za kamerou, Karel Gardaš po víkendových nocích záznamy procházel a „vypípával“ všechny osoby nebo pouhé zmínky o nich, pokud se nejednalo o samotné zastupitele. Hrozilo, že se energie na takto úmornou práci záhy vyčerpá. My jsme to ale nevzdali a hledali další alternativy. Spojili jsme se s Lukášem Martínkem, vydavatelem Rožnovského prostoru, a využili jsme jeho novinářské licence. Záznam ze zastupitelstva tak již nebyl pořizován v rámci občanské (soukromé) iniciativy, ale jako reportáž s cílem informovat širokou veřejnost o dění ve městě a nutnost „vypípavat“ nám odpadla. Spolupráce s Rožnovským prostorem vydržela až do voleb v roce 2014 a my jsme tak v tomto periodiku našli solidního partnera, který významně přispěl k dnešnímu stavu.

Záznamy odhalily mnohé z atmosféry zastupitelstva, úroveň argumentace i chování jednotlivých zastupitelů při prosazování jejich programu. Pro mnohé vnesly světlo do toho, jakým způsobem nejvyšší orgán města funguje.

Za nynější stav je nutno po politické linii poděkovat současné koalici, která pochopila, že záznamy ze zastupitelstva jsou legitimním nástrojem kontroly volených zástupců veřejností a že k demokracii 21. století  prostě patří. Rád bych ovšem připomenul, že při oslavě této skutečnosti nesmíme zapomenout, že ještě nejsme v cíli. Záznamy jsou jen dílčím, byť mimořádně důležitým stavebním kamenem na cestě k transparentní radnici. Další krok je zveřejňování smluv uzavíraných městem na internetu. Doufejme, že ti, kdo nám to ve volbách slibovali, budou stejně urputní i při prosazování této věci.

Jaroslav Baier