Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Jedeme podle programu

Jedeme podle programu

Petr KopeckýK volebním programům je řada lidí dosti skeptická (jako k lehkovážným slibům), my je ale bereme dost vážně. Na skládání účtů je asi příliš brzy, přesto se pokusím o letmou inventuru (naším programem bylo „Zdravé a fungující město“ a „Otevřená radnice“).

Začali jsme zostra bodem, který se týká parkování na sídlištích. Nejkritičtější byla dlouhodobě situace na sídlišti Láz, kterému ulehčí právě dokončené parkoviště o téměř čtyřicet místech (dokončili jsme projekt minulého vedení), příští rok se bude realizovat dalších zhruba šedesát parkovacích míst na Kulturní ulici. Na sídlištích se další řešení hledá složitě, je zjevné, že projektanti sídlišť si nedovedli představit tak mohutný rozvoj automobilismu, ale pracujeme na tom.

Zdůrazňovali jsme také pozici chodců a cyklistů ve městě. V programovém prohlášení koaličních stran (ANO, Zdravý Rožnov, Nezávislí Rožnováci a Starostové a nezávislí) je na tyto formy dopravy kladen velký důraz. Vedle oblíbené cyklostezky především pro turisty chceme usnadnit cyklistům také pohyb po městě. Zkrátka a dobře, dopravní projekty se nebudou řídit primárně potřebami motoristů, chodci a cyklisté v nich budou zrovnoprávněni. Jasným signálem je, že v rozpočtu na rok 2016 se počítá s penězi na cyklokoordinátora.

Dalším bodem programu byla hřiště, nejen pro malé. V tomto ohledu Rožnov poněkud zaostává za srovnatelně velkými městy. Ve studiích na revitalizaci sídlišť hřiště hrají důležitou roli. Připravujeme také dlouho slibovaný projekt hřiště na Kramolišově. Máme vytipované i lokality na multifukční hřiště (basket, fotbal, atp.), která podle mě Rožnovu zoufale chybí.

Podpora kulturní rozmanitosti ve městě byla dalším z našich cílů. Rozmanitost se nedá nadiktovat, jde o věc spontánní. Dá se ale podpořit alespoň tak, že menšinové žánry budou mít v dramaturgii TKA (příspěvková organizace města) své místo. A vypadá to, že tomu tak bude, jak vyplývá z právě připravované koncepce TKA.

V neposlední řadě jsme před volbami poukazovali na potřebu koncepčního územního plánování. Stávající územní plán z roku 2002 až příliš často prochází dílčími změnami. Jeho nedokonalost se vyjevuje například na Jižním městě, kde existující územní plán umožnil vybudování supermarketu Kaufland a s ním související doprava situaci obyvatel výrazně zhorší. Přikláníme se proto ke zpracování nového územního plánu, kde budou jasně definovány plochy pro rozvoj bydlení, průmyslu, cestovního ruchu atp. Na jednáních stavební komise se už debata o komplexním, urbanisticky fundovaném územním plánu rozvinula.

Druhá část našeho programu byla o větší otevřenosti. Na prvním místě zde bylo umístění videozáznamů z jednání zastupitelstva na web města. Na tomto jsme se s partnery snadno dohodli a tento bod tak dnes již můžeme považovat za splněný. Podobně jsme na tom s webovou aplikací pro připomínky občanů. Aplikace inCity už umožňuje občanům i návštěvníkům města nový způsob komunikace, který lze využít také k zapojení Rožnovanů do zlepšení města. Informovanost občanů a jejich zapojení a jsme přislíbili posílit také formou interpelací a veřejných projednávání. První z pravidelných setkání s občany by se mělo uskutečnit na podzim (tématem bude městský park). Informace o připravovaných projektech ve městě, stejně jako prostor pro kritické připomínky by mělo ve větší míře přinášet Spektrum Rožnovska s novou redakční radou. O plánovaných a probíhajících akcích bychom rádi zpravovali občany prostřednictvím informačních tabulí také přímo v terénu. Sebekriticky podotýkám, že v případě kácení stromů na Palackého ulici a na Jižním městě jsme to ještě nestihli. Předejít kácení jsme nemohli, ale informovat o důvodech tak zásadních zásahů bychom do budoucna chtěli názorněji a přehledněji.

Samostatnou kapitolu tvoří veřejné zakázky. Částečně se nám daří adresně oslovovat více firem, které by se do soutěže mohly zapojit. Do hodnotících komisí zapojujeme opoziční zastupitele. I tak se snažíme proces výběru, kde jde o hodně peněz a také o důvěru občanů, zprůhlednit. Problém vidím v současné legislativě, která u veřejných zakázek klade důraz na cenu a upozaďuje kvalitu a kvalifikaci soutěžících. Stává se tak, že zakázku vyhraje nejnižší nabídka, i když s danou firmou nejsou vůbec dobré zkušenosti. Vnést mezi hodnotící kritéria kvalitu a přitom se vyhnout nařčení z klientelismu není jednoduché. Přesto se snažíme najít cestu, některé protikorupční neziskovky a už i řada samospráv recepty nabízejí.

Lepší představu o tom, co z volebního programu Zdravého Rožnova hodláme realizovat, získáte, když si pročtete program koalice stran, hnutí a sdružení, které jsou zastoupeny v radě města (brzy bude zveřejněn). Na tvorbě tohoto ambiciózního dokumentu se podílelo mnoho desítek lidí, z nichž někteří se doposud v Rožnově neangažovali.

Při prosazování a realizaci programu někdy zaškobrtneme, nejsme dokonalí, z chyb se snažíme poučit. Držíme se však pořád toho, co jsme před volbami slíbili.

Petr Kopecký