Zpravodaj

ze dne
Milí čtenáři, je trochu ošemetné sestavit zpravodaj Sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Zdravý Rožnov v situaci, kdy každý úspěch či neúspěch je výsledkem koaliční spolupráce, mnohých kompromisů a shod, ale...
ze dne
Vážení čtenáři, po roce se vám dostává do rukou zpravodaj Zdravého Rožnova. Za ten rok se stala díky vám, voličům, spousta změn. Zdravý Rožnov není opoziční subjekt. Je v koalici. Kristýna Kosová je naše místostarostka...
ze dne
Příběh protipovodňové zdi na Rožnovské Bečvě se mísí s příběhem evoluce občana v zastupitele. Na začátku viselo na nábřeží oznámení o prodloužené platnosti územního. Následovaly petice, veřejná projednání, výstavy,...
ze dne
Také s vám stalo, že jste po padesáté páté zakopli na rozbitém chodníku a po padesáté páté si umínili, že si půjdete stěžovat na radnici jak špatně se o váš veřejný majetek stará… ale než jste došli do práce tak jste po...
ze dne
I.L.: Jakou roli vlastně má město v rekonstrukci silnice I/35? K.K.: Hlavním investorem je ŘSD, v tuhle chvíli se město podílí na koordinaci a aktivní je v dořešení několika konkrétních věcí, křižovatky...

Stránky