Zpravodaj

ze dne
Dlouhodobou slabinou kultury ve městě je absence vhodných prostor pro kulturu. Minulé pokusy o Dům kultury i OD Láz se ubíraly do ztracena a zůstala tak budova stále zastaralejšího kina z 50. let. Toto téma není nové a...
ze dne
Odpověď je nesnadná, takže postupně. Kaufland ohledně své prodejny na Meziříčské vede nyní stavební řízení, vlastně jsou to řízení dvě, jedno na budovu, druhé na zpevněné plochy a dopravní napojení – čili na parkoviště...
ze dne
Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává třetí vydání zpravodaje Zdravého Rožnova ve volebním období 2010–2014. Plníme tak svůj slib, že vás budeme informovat o našem působení v zastupitelstvu města. Mimoto vám buď...
ze dne
Pokud Rožnovu dlouhodobě něco chybí, je to vize. Z kroků radnice nedokážu vyčíst žádnou. Chceme být turistickou atrakcí? Chceme být dobrým místem pro život? Chceme být dobrým místem pro podnikání? Chceme od každého jen...
ze dne
Obyvatelé Rožnova potřebují místa k setkávání a odpočinku. Rožnov má štěstí v tom, že na zástavbu navazuje několik klidových zón. Největší z nich ale hrozí zánik. Zejména obyvatelé panelových sídlišť a Dolních Pasek se...

Stránky