Píšeme

Zpravodaj

Archív Zpravodajů aktuálních i z let minulých.

ze dne
Představení a veřejné projednání revitalizace městského parku proběhlo dne 8. října 2015 od 16.00 do 18.00 v hudebním altánku v městském parku. Zápis za OS Zdravý Rožnov pořídil a zpracoval Tomáš Hofman. Zápis je pouze...
ze dne
Vážení čtenáři, po roce se vám dostává do rukou zpravodaj Zdravého Rožnova. Za ten rok se stala díky vám, voličům, spousta změn. Zdravý Rožnov není opoziční subjekt. Je v koalici. Kristýna Kosová je naše místostarostka...
ze dne
Příběh protipovodňové zdi na Rožnovské Bečvě se mísí s příběhem evoluce občana v zastupitele. Na začátku viselo na nábřeží oznámení o prodloužené platnosti územního. Následovaly petice, veřejná projednání, výstavy,...
ze dne
Také s vám stalo, že jste po padesáté páté zakopli na rozbitém chodníku a po padesáté páté si umínili, že si půjdete stěžovat na radnici jak špatně se o váš veřejný majetek stará… ale než jste došli do práce tak jste po...
ze dne
I.L.: Jakou roli vlastně má město v rekonstrukci silnice I/35? K.K.: Hlavním investorem je ŘSD, v tuhle chvíli se město podílí na koordinaci a aktivní je v dořešení několika konkrétních věcí, křižovatky...

Stránky