Píšeme

Zpravodaj

Archív Zpravodajů aktuálních i z let minulých.

ze dne
Dlouhodobou slabinou kultury ve městě je absence vhodných prostor pro kulturu. Minulé pokusy o Dům kultury i OD Láz se ubíraly do ztracena a zůstala tak budova stále zastaralejšího kina z 50. let. Toto téma není nové a...
ze dne
Odpověď je nesnadná, takže postupně. Kaufland ohledně své prodejny na Meziříčské vede nyní stavební řízení, vlastně jsou to řízení dvě, jedno na budovu, druhé na zpevněné plochy a dopravní napojení – čili na parkoviště...
ze dne
Už osmým rokem se v Trojanovicích na Horečkách setkávají představitelé obcí ohrožených těžbou uhlí v Beskydech. V sobotu 16. května jsem se tam vydala i já, pěšky od autobusu v Trojanovicích se na Horečky vine cesta...
ze dne
Veřejný kontrolní den za účasti veřejnosti proběhl 20. května 2015 od 15.00 – 17.00 hodin ve velké zasedací místností MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm. Pan starosta Radim Holiš představil účastníky kontrolního dne za...
ze dne
Naše první zahraniční cesta vedla do Bergenu, partnerského města, současně s námi přijeli také naši společní partneři z polského Šremu, na programu byla témata další spolupráce i vzpomínkový aktu k osvobození...

Stránky