Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Projekty ze šuplíků

Projekty ze šuplíků

Tomáš HofmanMěsto za poslední rok udělalo jistý posun v komunikaci s občany: pořídilo si nové webové stránky. Spolu s nimi se podařilo odstranit řadu věcí, které znepříjemňovaly občanům komunikaci s městem. Některé věci se bohužel příliš nezměnily, a tak jsme byli letos stejně jako loni svědky toho, jak město z šuplíku vytáhlo několik let staré projekty a jalo se je realizovat.

Nic proti investicím do rekonstrukce ulice Palackého, nebo do revitalizace městského parku, obojí jsou bezesporu potřebné akce, ale způsob, jakým město vytahuje tyto projekty z rukávu, trochu připomíná varietního umělce tahajícího králíky z klobouku.

Někdy v minulosti (třeba před 10 lety) město pořídilo projektovou dokumentaci, která pak ležela v šuplíku. Z toho jej pak úředníci cvičeným hmatem vytahují jako eskamotéři výše zmíněného hlodavce a předkládají ke schválení v zastupitelstvu. Veřejnost pak může maximálně v němém úžasu z artistického výkonu hledět na to, co že to v tom projektu vlastně je, pokud má ovšem to štěstí, že se s projektem může seznámit.

A tady se dostáváme zpět k výše zmíněnému webu, na kterém nejenže občan nenajde projektovou dokumentaci (která byla nakonec pořízena z jeho peněz), ale ani se nedozví o existenci takových projektů a dost často ani o existenci některých záměrů. Přitom zveřejňování těchto záměrů a projektových dokumentací šetří městu i občanům nemalé množství času, peněz a problémů, které vznikají případným odlišným názorem ve-řejnosti, či majitelů dotčených pozemků. Případ projektu rekonstrukce Palackého ulice tak jen navazuje na předchozí „úspě-šný“ kus jménem Protipovodňová ochrana (známější jako protipovodňová zeď). Městský web přitom má sekci, která se věnuje záměrům města, bohužel však především takových, které se týkají prodeje a pronájmu městských pozemků.

Stále znovu tak narážíme na nedostatečnou komunikaci radnice s občany, která má za následek v lepším případě všeobecný nezájem občanů o dění ve městě, v horším případě pak přímo nadávání na poměry a ničím nepodložená obvinění zastupitelů a vedení města z korupce a jiných nekalostí.

Jsem toho názoru, že prezentace projektů způsobem „statistického shrnutí“, do kterého se dostanou důležitá čísla (třeba co to bude stát a kolik na to město získalo dotací), ovšem již bez jakéhokoliv vysvětlení proč je to potřeba udělat nebo co to přinese, není právně šťastným způsobem, jak občanům sdělit, co se děje. A ani nekomentované zveřejňování dokumentů na úřední desce či v tiskových zprávách kultuře komunikace s občanem nepřispívá. Městskému úřadu jistě nelze upřít jistou snahu tyto nedostatky odstraňovat. Bohužel, zatím se k cíli blížíme jen velmi, velmi pomalu.

Tomáš Hofman