O sportu

Podporujeme modernizaci školních hřišť (letos by mělo být dokončeno hřiště Videčská, příští rok hřiště 5. května) a jejich přístupnost veřejnosti v době, kdy je nevyužívá škola. Ve městě v uplynulém období s naší podporou vznikl také skatepark a workoutová hřiště, rekonstrukcí prošlo hřiště na Letenské, připraveno k realizaci je i hřiště u mostu na Kramolišov. Dostupnost sportovišť je spojována nejen s lepší fyzickou kondicí, ale je také prevencí sociálně-patologického chování. Do budoucna bychom rádi podpořili právě aktivity na těchto sportovištích, aby přitáhly i další sportovce neorganizované zatím v klubech a oddílech a případně i podpořili ostatní sportovní akce, otevřené nejen atletům, ale především nadšeným amatérským sportovcům všech věkových i výkonnostních kategorií. V rozvoji a podpoře sportovních aktivit občanů města i okolí spatřujeme důležitý aspekt ovlivňující celkovou kvalitu života, obzvláště dnešní „sedavé“ generace.

Něco k tomu i ve videu s Petrem Koeckým.

Štítky: