Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Tiskové prohlášení k anketě o Kauflandu

Tiskové prohlášení k anketě o Kauflandu

Tato otázka je položena naprosto obecně, může se jednat o stavbu kdekoliv v obci. Při rozkliknutí „více informací“ pak ale nachází respondent článek o třech odstavcích, první odstavec hovoří o plnění uloženého úkolu uspořádat mezi občany města Rožnova pod Radhoštěm za účelem zjištění jejich názoru na výstavbu obchodního domu Kaufland. Další odstavec odkazuje na probíhající řízení EIA ke konkrétnímu záměru Kauflandu na Meziříčské. Závěrečný odstavec pak odkazuje k možnosti vyjádřit názor ke stavbě OD Kauflandu.

Není tedy jasné, k čemu se vlastně občan vyjadřuje, zda k potřebě vystavit v Rožnově Kaufland, nebo ke konkrétnímu záměru na ul. Meziříčská, který je nyní podrobován plnému šetření dopadů na životní prostředí, protože námitky veřejnosti byly shledány v zjišťovacím řízení jako oprávněné.

Kromě nejasně položené otázky ankety, znevažuje anketu i její samotná podoba. Anketa je přístupná na internetu (což je dobře), ale přístup není omezen ani formálně povinností odškrtnout prohlášení, že je respondent občanem města Rožnov pod Radhoštěm (což už je špatně). Hlasovat tedy mohou respondenti, kteří nejsou místními občany. Naopak bylo učiněno opatření, aby se z jednoho počítače nedalo hlasovat vícekrát, takže počítačově méně gramotná domácnost má k dispozici pouze jeden hlas (taky špatné řešení). Kromě internetu byla anketa po upozornění Jarky Mikuláškové (ZR) otištěna ve Spektru, takže lze hlasovat i tímto způsobem. Stále se ale jedná o poměrně malé pokrytí obyvatel města.

Podle těchto informací tedy není základem ankety reprezentativní vzorek obyvatelstva a anketa může být odpůrci výsledku napadena jako nerelevantní. Je otázkou jakým způsobem hodlá město výsledek ankety použít, v průběžných výsledcích totiž převažují hlasy proti Kauflandu v našem městě. Pokud by toto byl i koncový výsledek a město proti stavbě Kauflandu nic neudělalo, pak se jedná o velmi negativní signál vůči rožnovské veřejnosti před čímž varujeme a apelujeme na představitele města aby si toto jasně uvědomili.

SNK Zdravý Rožnov

Štítky: