Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů
První záznamy ze zastupitelstva, které na svůj náklad pořídilo a zveřejnilo město Rožnov pod Radhoštěm, jsou všem přístupné na oficiálních stránkách  města. Z pohledu dneška to možná vypadá jako banální...
Nikdy jsme nebyli přesvědčeni, že víme všechno nejlíp, naopak máme rádi diskuze s odborníky a s lidmi z Rožnova, protože je považujeme za odborníky aspoň na ten jejich kousek města. Takže jsme poradní orgány...
Dlouhodobou slabinou kultury ve městě je absence vhodných prostor pro kulturu. Minulé pokusy o Dům kultury i OD Láz se ubíraly do ztracena a zůstala tak budova stále zastaralejšího kina z 50. let. Toto téma...
Odpověď je nesnadná, takže postupně. Kaufland ohledně své prodejny na Meziříčské vede nyní stavební řízení, vlastně jsou to řízení dvě, jedno na budovu, druhé na zpevněné plochy a dopravní napojení – čili na...
Osobní setkání občanů se zastupiteli za Zdravý Rožnov proběhne jako vždy první středu v měsíci tentokrát 1. července 2015 od 16 do 17 hodin v podkroví Městské knihovny. https://www.google.com/maps/d/edit?...
Jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm v budově Městského úřadu ve velkém zasedacím sále od 14:00.
Už osmým rokem se v Trojanovicích na Horečkách setkávají představitelé obcí ohrožených těžbou uhlí v Beskydech. V sobotu 16. května jsem se tam vydala i já, pěšky od autobusu v Trojanovicích se na Horečky vine...

Stránky